Betlémské světlo

22.12.2021

Dnes (23. prosince) si můžete domů donést světlo naděje - Betlémské světlo. Mezi 15. a 18. hodinou vám lucernu, svíčku či cokoliv jiného zapálí kadaňští skauti. Buď před kinem Hvězda nebo ve skautských klubovnách (Golovinova 1338). Jaká je historie šíření plamínku naděje z Betléma?

Středověká legenda

Na přelomu 11. a 12. století okupovaly turecké kmeny Seldžuků část Malé Asie a Svatou zemi, ve které se narodil a zemřel Ježíš Kristus, a znemožnily tak křesťanům navštěvovat tato posvátná místa. Proto rytíři na výzvu papeže Urbana II. zorganizovali křížové výpravy do Palestiny. Nejprve osvobodili Betlém, kde se Ježíš Kristus narodil, a později i Jeruzalém, kde zemřel. Křižáci uskutečnili celkem osm výprav, ale pouze jediná se dostala až do Jeruzaléma. Legenda praví, že jeden mladý rytíř se zapřísahal, že pokud se vrátí domů z křížové výpravy, tak do svého rodného města Florencie přinese plamínek ohně z betlémské baziliky. Věřilo mu však pouze málo lidí, protože z křížových výprav se vrátil jen málokdo. V Palestině kromě bitev hrozilo i nebezpečí nákazy cizími chorobami. Po třech letech, těsně před Vánocemi v roce 1099 dorazili otrhaní mladíci do Florencie, kde v jejich čele stál jeden se zapálenou svící s plamenem. Všichni přísahali, že plamínek pochází z Betléma a zmíněný rytíř jej nesl v dobrých i zlých dobách po poušti i po moři jen pro to, aby splnil svůj slib. Svíci umístil v kostele, odkud si pak plamínek chodili zapalovat i další obyvatelé. Ve středověku to byl první i poslední plamen z rodiště Ježíše Krista.

Novodobá tradice

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do mnoha zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc znevýhodněným dětem.

V roce 1988 přišel s myšlenkou rozsáhlé distribuce betlémského světla skautský vůdce Herbert Grünwald. Od roku 1989 tak Herbert Grünwald každoročně pořádá ve Vídni ekumenický obřad, na kterém je plamen míru předáván delegacím skautů z celého světa. A už v prosinci 1989 dorazilo Betlémské světlo i do tehdejšího Československa (kromě něj ještě do Polska, Maďarska a Rumunska).

Dne 23.12.1989 oddíl bratří Revilliodových / 43.WPuP, patřící do Českého a slovenského exilového skautingu (a působící současně jako oddíl č.43 Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen) pod vedením Radka Pavlovce (politického vězně), dovezl poprvé do ČSSR Betlémské světlo, z Vídně do Prahy. Na fotografii je vítají skauti z Prahy a Nové Paky. Členové oddílu bratří Revilliodových jsou na fotografii uprostřed, fotografie vznikla při jejich příchodu od nástupiště. Foto Vaclav1970
Dne 23.12.1989 oddíl bratří Revilliodových / 43.WPuP, patřící do Českého a slovenského exilového skautingu (a působící současně jako oddíl č.43 Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen) pod vedením Radka Pavlovce (politického vězně), dovezl poprvé do ČSSR Betlémské světlo, z Vídně do Prahy. Na fotografii je vítají skauti z Prahy a Nové Paky. Členové oddílu bratří Revilliodových jsou na fotografii uprostřed, fotografie vznikla při jejich příchodu od nástupiště. Foto Vaclav1970
Dne 23.12.1989 oddíl bratří Revilliodových / 43.WPuP, patřící do Českého a slovenského exilového skautingu (a působící současně jako oddíl č.43 Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen) pod vedením Radka Pavlovce (politického vězně), dovezl poprvé do ČSSR Betlémské světlo, z Vídně do Prahy. Fotografie vznikla u hrobu prof.A.B.Svojsíka. Na pravo od náhrobku, v centrální části fotografie: Ludmila Pavlovcová, Radko Pavlovec, Antonín Sum. Foto Vaclav1970
Dne 23.12.1989 oddíl bratří Revilliodových / 43.WPuP, patřící do Českého a slovenského exilového skautingu (a působící současně jako oddíl č.43 Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen) pod vedením Radka Pavlovce (politického vězně), dovezl poprvé do ČSSR Betlémské světlo, z Vídně do Prahy. Fotografie vznikla u hrobu prof.A.B.Svojsíka. Na pravo od náhrobku, v centrální části fotografie: Ludmila Pavlovcová, Radko Pavlovec, Antonín Sum. Foto Vaclav1970

Československo, a tedy i Česká republika, bylo tedy u zrodu tradice putování Betlémského světla po zemích Evropy. Letos je to již 32 let.