30. května od 7 do 17 hodin dojde k uzavření silnice č. 22512 vedoucí po koruně hráze vodního díla Nechranice z důvodu pohybu stavební techniky na vozovce. Objízdná trasa povede v tomto dni výjimečně pod hrází po obslužné komunikaci. Během zítřejší uzavírky bude na pravém poli bezpečnostního přelivu probíhat osazení provizorního hrazení, které...

Mráz poškodil i kadaňskou vinici. Na vinici sv. Michaela Archanděla v Tušimicích jsou poškozeny veškeré rostliny odrůdy Solaris. Odrůda Hibernal je na tom o něco lépe, ale i tam je poškození masivní.