Betlémské světlo

12.12.2023

Betlémské světlo připutuje do Kadaně v sobotu 16. prosince po 15. hodině. Tradičně ho přivezou místní skauti. V kostele Povýšení sv. Kříže bude pak k dispozici až do Tří králů. UVNITŘ ČLÁNKU MP3!

23. prosince proběhne před kinem Hvězda setkání, při kterém si budou moci lidé světýlko odnést domů, v kinokavárně bude připravena i dílnička, na které si příchozí budou moci vyrobit skleničku na přenesení Betlémského světla. 

Akce začne v 15 hodin. V 16 hodin zazpívá sbor Flamencos (ZUŠ Klementa Slavického), od 17 hodin promluví kadaňský farář Josef Čermák a poté zazpívá sbor Kadaň zpívá.

Trochu více o Betlémském světle se dozvíte od skauta Miroslava Metlického, který namluvil krátký podcast: