Jiří Voves - obrazy

14.01.2022

Vernisáží 13. ledna byla zahájena další výstava v kadaňské Galerii Josefa Lieslera. Výtvarník Jiří Voves vystavuje své obrazy. 

Kromě maleb jsou na výstavě také dva objekty. Při zahájení výstavy vystoupila i autorova manželka Jana Vovsová Lewitová, která zahrála tři písně v komorním a velmi emotivním provedení. Záznam jedné z nich najdete za fotografiemi.

Ocitujme z textu Lucie Šiklové o Jiřím Vovsovi:
Jiří Voves (1945) po studiích architektury u prof. Štursy na pražské ČVUT pokračoval v oboru na Akademii výtvarných umění u prof. Cubra. A právě na půdě AVU došlo k osudovému setkání s další osobností, o které bude dnes část řeči, totiž s Jiřím Johnem, který zde vedl kursy večerního kreslení. Jiří John (1923-1972), dnes malíř vysoce ceněný a vůbec obecně uznávaná persona českých dějin výtvarného umění, tehdy neměl vlastní ateliér. Je mu vlastní tiché, ponorné zakoušení krajiny, porozumění řeči její stratigrafie. Vrstvy pro něj představují silný symbolický a významový potenciál. Ustálil se v několika tématech, k nimž se vrací, o nichž vydává svědectví: Zprávy, Krajiny, Partitury, Potopy, Havrani, Lomy. Svorníkem všech je fenomén paměti a jejích vrstev. Jiří Voves ve své tvorbě, kterou můžeme interpretovat jako soubor zpráv, užívá řadu výrazových prostředků. Zároveň jeho způsobu přemýšlení vyhovuje znakovost. Cesta Jiřího Vovse směřuje z povrchu osobní a historické paměti do hlubin až k nepaměti, totiž k paměti kolektivní, k porozumění sobě samému jako obecné existenci, k onomu Jungovu bytostnému já. Z takových hlubin se pak lze odrazit vzhůru. Od temnoty ke světlu, bez ortodoxie, bez vyznavačského zatížení.