Místní akční plánování pokračuje

14.06.2023

Realizace projektu, o kterém jsme informovali v prosinci loňského roku, pokračuje. V té době byl zhruba ve třetině své realizace a po úvodních aktualizacích klíčových dokumentů začaly pracovní skupiny pracovat na prvních úkolech. Nyní má projekt za sebou rok realizace, a tak je jeho výstupů výrazně více. 

Jednání MAP3
Jednání MAP3

Aktuálně probíhá již čtvrté kolo setkávání pracovních skupin, které od posledně zvládly zhodnotit a zanalyzovat stav vzdělávání v jednotlivých oblastech a navrhnout prioritní cíle, kterým by se měly do budoucna věnovat. Školy v území si v dalším kole aktualizace strategického rámce doplnily nové investiční záměry, tj. označily a popsaly, co je třeba u nich ve školách opravit, rekonstruovat, dovybavit apod. V ideálním případě se jim pak v budoucnu podaří uspět s projektovou žádostí do některého z dotačních titulů a jejich potřeba bude naplněna. V neposlední řadě probíhá v současné době zpracování a diskuse nad obsahem akčního plánu na roky 2024 a 2025, který bude vodítkem pro realizaci dalších aktivit směřujících k podpoře a zlepšování vzdělávání v území ORP Kadaň. Projekt MAP3 bude v území realizován do 30. 11. 2023 a od prosince by na něj měl plynule navázat další projekt místního akčního plánování, který je plánován do prosince roku 2025. 

Martin Zárybnický 

MAP3 ORP Kadaň, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023128