Na rozhovoru u starosty

25.08.2023

Dnes jsme měli naplánovaný rozhovor s panem starostou Janem Losenickým. Měli jsme přichystané otázky, na které jsme se chtěli zeptat. První otázka, která padla, byla: Proč jste si tuto práci vybral? A pan starosta odpověděl: :Já jsem si tu práci nevybral, to ona si vybrala mě." To nás překvapilo, ale neodradilo od dalších otázek. Dále jsme se zeptali na finanční příjmy města a odpověď zněla: "Město získává 380-500 miliónů Kč."

V polovině přišel i pan kameraman z TV Focus, který si vzal čtyři reportéry s sebou na rozhovor a ptal se jich, kdo je přihlásil na tábor a jestli chtějí být reportéry nebo novináři. Dva odpověděli, že nechtějí a třetí účastník v rozhovoru řekl, že by s tím asi skončil, takže asi ne. Potom jsme pokračovali v rozhovoru se starostou.

Bořek Dohnal, Jan Pánek

Sára Kubincová, Zuřivý reportér. Pane starosto, co jste studoval?

Studoval jsem pedagogickou fakultu – dějepis a angličtinu. Potom jsem i učil, nejprve na druhém, pak druhém a nakonec i třetím stupni.

Zuzana Kubincová, Zuřivý reportér. Co je na vaší práci nejlehčí a co nejtěžší?

Nedá se říct, co je nejlehčí. Nejtěžší jsou asi jednání na zastupitelstvu města.

Julie Kopicová, Zuřivý reportér. Přemýšlel jste někdy v mládí, že budete starostou?

Nepamatuji si moment, kdy bych o tom přemýšlel, ale moje bývalá žena mi kdysi připomněla, že když jsem se přistěhoval, řekl jsem žertem, že tu budu dělat starostu.

Sára Kubincová, Zuřivý reportér. Plánujete nějaké změny, které by do Kadaně přitáhly více turistů?

Krásná otázka. Myslím, že se snažíme docela dost. Udržujeme a opravujeme památky a třeba náš Císařský den je pro turisty velkým lákadlem. Ale kdyby se počet turistů zvýšil nárazově, bylo pro město těžké je absorbovat. Takže - rádi tomu pomůžeme, ale lépe je to dělat zvolna.

Máme ale jeden plán, který se budeme snažit zrealizovat ještě v tom období, které mi zbývá do voleb. Je to lávka, která by spojila Svatý vrch s rozhlednou a Prostřední vrch, kde je hvězdárna. Už máme návrhy a moc se těším, až lávka, nebo řekněme most, vyroste.

Děkujeme za rozhovor, Zuřiví reportéři