Nejlepší žáci a studenti převzali ocenění

17.03.2023

Ve velké zasedací síni kadaňské radnice se ve čtvrtek 16. února sešli žáci a studenti kadaňských základních a středních škol a ZUŠ, aby z rukou starosty Jana Losenického a místostarosty Jana Vaice převzali ocenění za své studijní výsledky.

Jednotlivé žáky a studenty nominovaly školy, které tak zohlednily a ocenily jejich práci ve škole, přístup ke studiu, ale také to, jak činorodí jsou mimo školu nebo jak vycházejí se spolužáky. Ocenění žáci a studenti převzali nejen diplomy a certifikáty, ale také keramické hrníčky z dílny DDM Šuplík a Lenky Průchové.

OCENĚNÍ ŽÁCI A STUDENTI:

Varvara Korolko, Kadaňská jednička

Varvara je žákyní školy od 14. března 2022. Je nesmírně cílevědomá a ke všem neuvěřitelně vstřícná a milá. Zapojuje se aktivně do všech akcí a projektů školy a obětavě pomáhá s adaptací svých ukrajinských spolužáků. Zúčastnila se také matematické olympiády, Pythagoriády a řady dalších soutěží. Svému vzdělávání se věnuje i ve volném čase a patří k prospěchově nejlepším žákům v devátém ročníku.

Marie Lörinzová, ZŠ Rudolfa Koblice

Marie je milá, skromná a talentovaná dívka. Patří mezi mimořádně nadané žáky. Její výjimečnost a talent se projevují převážně ve výtvarné a literární oblasti. Literární nadání i mimořádný jazykový cit Maruška pravidelně zúročuje svou účastí na olympiádách z českého jazyka, kdy jako žákyně sedmého ročníku získala úžasné 6. místo v okresním kole v roce 2020/21, v následujícím roce byla čtvrtá. V letošním roce zazářila ve školním kole, kde s přehledem zvítězila. Maruška se pravidelně účastní i dalších olympiád např. z biologie či dějepisu. Ale ani sportování jí není cizí. V roce 2018 získala 2. místo na Přeboru města Kadaně v atletice. Ve volném čase velice ráda čte. Dále se věnuje i své lásce největší a tou jsou koně. Stará se o dva koně, které sama trénuje. Je kamarádská, nezkazí žádnou legraci, dovede druhým naslouchat, a proto je ve třídě oblíbená.


Lukáš Drda, Sluníčková škola

Lukáš je mimořádně nadaný chlapec. Po celou dosavadní školní docházku měl na vysvědčení vždy samé jedničky. Velmi se mu daří zejména v matematice, fyzice a anglickém jazyce, kde dosahuje vynikajících výsledků.
V letošním roce se jako žák Sluníčkové školy zúčastnil Pythagoriády. V konkurenci mnoha soutěžících chomutovského okresu skončil na vynikajícím 2. místě. Navíc se účastnil řady dalších soutěží a olympiád. Na podzim 2022 to byla např. Logická olympiáda, kde byl nejlepší v rámci školy. Společně s týmem školu reprezentoval i v 10. ročníku matematicko-fyzikální soutěže Náboj Junior, kterou pořádá JČMF s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy. V týmu byl mimořádně aktivní a podařilo se, že v rámci Ústeckého kraje společně obsadili krásné 17. místo.    

Alex Palatka, ZŠ Na Podlesí

Alex měl ve škole vždy výborný prospěch. Účastnil se mezinárodního programu Erasmus+, byl také koordinátorem akcí Erasmus day ve škole. Reprezentoval školu na okresních kolech olympiád z matematiky, českého jazyka, přírodopisu a anglického jazyka. Účastnil se řady vědomostních soutěží, kde vždy dosahoval velmi dobrých výsledků. Vždy se zajímal o cizí jazyky, a proto již třetím rokem navštěvuje klub konverzace v anglickém jazyce. Alex vždy patřil mezi nejlepší žáky ve škole a po celou školní docházku má samé jedničky. Pro své skromné a přátelské chování a ochotu vždy všem pomoci je v kolektivu spolužáků oblíbený.

David Klepp, ZŠ při Nemocnici Kadaň

David se vzdělává ve třídě speciální školy. David má výborné řečové a komunikační schopnosti, zvládá učivo velmi dobře. Neustále rozvíjí své sociální a vzdělávací možnosti. V kolektivu je nekonfliktní a velmi kamarádský. Má výborné vychování, je ochotný pomoci každému a velmi rád plní požadované úkoly. Je skvělým příkladem toho, že vždy má smysl usilovat o zlepšení.

Lucie Machowetzová, SPŠS a OA Kadaň

Dlouhodobě se zapojuje do pořádání školních akcí a prezentace školy na veřejnosti. Ve všech ročnících studia prospěla s vyznamenáním. Byla  členem týmu žáků školy, který zvítězil v soutěži "Dobrá škola – Moderní škola 4.0", kterou pořádal Ústecký kraj pro školy se stavebním zaměřením. 1. místo získali za projekt "Uplatnění principů "Průmysl 4.0" v navrhování moderních staveb". Účastnila se Soutěže průmyslových škol v Karlových Varech, kde získala 2. místo za ročníkový projekt a 3. místo v soutěži družstev. V soutěži SPŠS Wienerberger získala 1. místo a postup do celostátního kola.

Veronika Fntošová, SŠTGA, středisko Kadaň

Veronika je žákyní 3. ročníku oboru Kuchař – číšník. Jedná se o velmi milou, laskavou a tichou dívku, která je v kolektivu velmi oblíbena a vyzařuje vždy pozitivní energii. Má slušné vystupování a nekonfliktní povahu, dochází řádně do školy a nesnaží se vyhýbat žádným úkolům. Veronika patří mezi prospěchově nejlepší žáky třídy. Mezi její zájmy patří četba, psaní hororů, ruční práce i práce s keramikou. Největší zálibou je malování. 

Tereza Jelínková, ZUŠ Klementa Slavického

Tereza aktuálně studuje 4. ročník I. stupně sólového zpěvu u paní učitelky Lenky Štůlové, DiS., 4. ročník I. stupně hry na klavír u pana učitele BcA., Bc. Kolomana Zachara, DiS.; 4. ročník I. stupně ve studijním zaměření tanec pod vedením paní učitelky Karolíny Hadrávkové, DiS. a 4. ročník I. stupně ve studijním zaměření dramatická tvorba pod vedením pana učitele Mgr. Miroslava Metlického. Ve školním roce 2022/2023 získala 1. místo v pěvecké soutěži Březovský lístek (Březová u Sokolova) s postupem do soutěže Karlovarský skřivánek a s vystoupením na Karlovarských vánočních trzích. Je členkou školního pěveckého sboru Flamencos, komorního pěveckého ansámblu a divadelní skupiny Spící méďové v akci. Tereza je talentovaná žákyně, která pravidelně vystupuje na koncertech a akcích školy a reprezentuje ZUŠ Kadaň.

Roman Vilchynskyi, ZUŠ Klementa Slavického

Roman aktuálně studuje 4. ročník I. stupně hry na bicí nástroje u pana učitele Pavla Hekela, Dis. Ve školním roce 2021/2022 získal 1. místo v krajském kole soutěžní přehlídky ZUŠ, vyhlašované MŠMT ve hře na bicí nástroje. Roman je talentovaný žák, připravuje se na další studium na Konzervatoři v Teplicích.

Radomír Bulej, ZUŠ Klementa Slavického

Radomír aktuálně studuje 5. ročník I. stupně hry na bicí nástroje u pana učitele Pavla Hekela, Dis. a je absolventem I. stupně klavírní hry (studuje 7. ročník I. stupně hry na klavír) u pana učitele BcA., Bc. Kolomana Zachara DiS. Ve školním roce 2021/2022 získal 2. místo v krajském kole soutěžní přehlídky ZUŠ, vyhlašované MŠMT ve hře na bicí nástroje. Radomír je hlavním hráčem na bicí nástroje školního orchestru ZUŠ Kadaň a od školního roku 2022/2023 je také členem nově vzniklé školní kapely. Radomír je talentovaný žák, který pravidelně vystupuje na koncertech a akcích školy a reprezentuje ZUŠ Kadaň.

Šimon Chrz, ZUŠ Klementa Slavického

Šimon je absolventem II. stupně studijního zaměření výtvarná tvorba (4. ročník II. stupně) pod vedením pana učitele MgA. Štěpána Bílka. Je talentovaný žák, který pravidelně vystavuje svá díla na školních výstavách. V současné době je studentem Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Významným dílem se podílel ve školním roce 2021/2022 na dotvoření výtvarného návrhu, který bude umístěn na zdi u benzinové pumpy Shell.