Observatoř zahájila provoz

07.02.2022

Den otevřených dveří na kadaňské observatoři se vydařil. Díky pěknému počasí mohli příchozí pozorovat Slunce a sluneční skvrny. 

Představena byla kniha Jakub a hvězdy - gamebook popularizující astronomii. Jeho autory jsou Martin Šíl (text) a Filip Křivda (ilustrace). 

Místostarosta Jan Losenický pak do observatoře předal obraz, který městu daroval indický astronom Ramesh Kapoor. Byl to právě on, kdo potvrdil, že první, kdo pozoroval hvězdy dalekohledem mimo Evropu, byl kadaňský rodák Václav Pantaleon Kirwitzer. Po něm je také pojmenována větší ze dvou kupolí observatoře. Ta druhá nese jméno Tychonova podle dalšího slavného astronoma s vazbou na Kadaň. Dne otevřených dveří se zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.  

V praxi Dní otevřených dveří hodlá observatoř pokračovat. Její práce bude ale nejen popularizační, ale i vědecká. Týkat se bude nejen astronomie, ale i meteorologie. Práci observatoře můžete sledovat jak na webu, tak na facebooku. 

Investorem celé stavby bylo Město Kadaň, finanční prostředky na vybavení byly získány z projektu Ústeckého kraje "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK" (ÚK IKAP A2 - CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377), který je spolufinancován Evropskou unií a realizován Gymnáziem v Kadani.