Ocenění pro dárce krve

07.12.2023

Poslední listopadový podvečer patřil těm, kteří docházejí pravidelně do našich Transfuzních odběrových center v Kadani a v Žatci darovat krev a krevní plazmu. Slavnostní večer zahájil ředitel nemocnice MUDr., Bc. Petr Hossner, MBA a společně s místostarostou Kadaně Ing. Janem Vaicem a místostarostou Klášterce nad Ohří Mgr. Davidem Kodytkem přivítali všechny přítomné. Poté už před zaplněný sál Kulturního domu Střelnice předstoupil vedoucí oddělení klinické hematologie, biologie a imunologie Mgr. Ondřej Hejnar, který jménem celého svého týmu všem dárcům poděkoval za jejich neocenitelný přínos a po poutavém vhledu do historie dárcovství krve se ocenění prof. MUDr. Jana Jánského mohla začít předávat.

Dárci byli oceněni plaketami podle počtu odběrů. Bronzové medaile za 10 odběrů dostalo 22 dárců, stříbrné medaile za 20 odběrů získalo 18 dárců a zlaté medaile za 40 odběrů získalo 24 dárců.

Zlaté kříže udělila ředitelka Úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže Lenka Vacková celkem 25 bezpříspěvkovým dárcům krve.

Velké poděkování patřilo také dárcům nad 65 let a těm, kteří ze zdravotních důvodů již nemohou krev darovat.

O hudební doprovod se v úvodu večera postarali žáci kadaňské Základní umělecké školy Klementa Slavického a večer důstojně uzavřel Party band Milana Dunky.

Všem dárcům ještě jednou velmi děkujeme za to, že k nám nezištně chodí a darují krev. Velmi si toho vážíme.            Karolína Odlasová