Ocenění pro učitele

31.03.2023

V úterý 28. března proběhl v KD Střelnice slavnostní večer u příležitosti Dne učitelů. V Kadani je tento den spojený s předáváním cen pedagogickým osobnostem města. I v letošním roce převzali ceny tři pedagogové, shodou okolností všechno ženy. Tradičně jedna za učitele mateřských, jedna za učitele základních škola a jedna za kantory a středních školách.

Ludmila Mačugová
učitelka MŠ Hvězdička Kadaň

Od 19 let pracuje jako učitelka, nejdříve v Klášterci nad Ohří na ZŠ, po mateřské a rodičovské dovolené nastoupila na ZŠ speciální, kde pracovala tři roky a následujících dvacet let pracovala jako učitelka na 3. ZŠ v Kadani. Od roku 2014 pracuje jako učitelka na MŠ Hvězdička v Kadani.
Paní Ludmila Mačugová byla nominována za její dlouhodobou mimořádnou pedagogickou a výchovnou práci ve školách a školkách na území našeho regionu.
Paní Ludmila Mačugová pracuje již 40 let ve školství, svým zodpovědným a milým přístupem se vryla do srdcí i paměti mnoha dětem a žákům. Je nejen výbornou učitelkou, ale také kolegyní a mentorkou pro začínající učitelky, kterým své dlouholeté zkušenosti z praxe ochotně předává. Text MŠ Hvězdička

Helena Patočková
učitelka ZŠ Na Podlesí Kadaň

Paní učitelka působí ve školství již 38 let a po celou tu dobu na Základní škole Na Podlesí v Kadani. Učí na prvním stupni, tedy ty nejmenší školáky. Kromě samotné výuky se věnuje i dalším povinnostem, stará se o školní sportovní klub, byla členkou metodického kabinetu učitelů prvního stupně, vedla metodické sdružení elementaristů a stále se věnuje přípravě mnoha didaktických materiálů. Vždy organizovala spoustu školních i mimoškolních akcí, připravuje svoje žáky na různé vědomostní i sportovní soutěže, ve spolupráci s asociací FISAF pořádala pro nejmenší kroužky programu "Děti na startu". Řadu celoškolních akcí, jako například Vánoční jarmark, školní akademie, školní vínek připravuje ve spolupráci se svými kolegyněmi. Paní učitelka Helena Patočková je uznávanou mentorku, méně zkušeným kolegům je oporou a dokáže jim vždy poradit a pomoci. Zároveň nezanedbává ani svůj profesní růst, takže se věnuje dalšímu vzdělávání ať už formou odborných seminářů nebo studiem pedagogické literatury.
Generace bývalých žáků na ni vzpomínají jako na náročnou, ale spravedlivou učitelku, která je výborně připravila na přechod na II. stupeň základní školy nebo na víceleté gymnázium. A řada z nich dnes k paní učitelce vodí své děti, popřípadě vnoučata.
Zároveň vždy dobře vycházela s rodiči žáků, kteří ji vnímali jako partnera a oceňovali její otevřenost a odbornou erudici.
Helena Patočková je dlouhodobě příkladem ale i oporou mladším učitelům, dokáže jim poradit i pomoci ve složitějších pedagogických otázkách. Je mezi svými kolegy oblíbená a vedení školy oceňuje její spolehlivost a vysokou profesionalitu. Text ZŠ Na Podlesí

Marcela Šilhanová
učitelka SŠTGA Chomutov, stř. Kadaň

Stručný profesní životopis:

1986-1990: Učiliště místního hospodářství-Amos Kadaň
1990-1996: Gymnázium Kadaň
1997-do sloučení: Amos Kadaň
Současnost: Střední škola technická,gastronomická a automobilní Chomutov, středisko Kadaň

Paní magistra působí ve školství od roku 1986. Působila na dvou školách. Svou pedagogickou činnost začínala jako učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na Učilišti místního hospodářství, následně si na chvilku "odskočila" na Gymnázium Kadaň a poté se opět vrátila na učiliště tentokrát pod názvem "Amos Kadaň". Za léta své praxe si vytvořila velice vstřícný vztah k žákům. Musím zmínit především její přístup k řešení problémů žáků a vybudování vzájemné důvěry. Všechny tyto okolnosti vedly k rozhodnutí navrhnout jí do funkce výchovného poradce na středisku Kadaň. Žákům, kteří se na ní obracejí, dokáže vždy ochotně pomoci.
Mezi žáky je oblíbená a pro mnohé se stala důvěrnicí a rádkyní. Učitelská profese pro paní magistru Marcelu Šilhanovou není práce ale poslání.
Své kolegy dokáže vyslechnout a pro některé se stala nejen kolegyní, ale i blízkou přítelkyní.
Marcela Šilhanová je spolehlivá pedagožka se výbornou komunikací, ale i schopností naslouchat a poradit. Je otevřená a vstřícná. Velice si práce Marcely Šilhanové vážíme. 

 Text SŠTGA středisko Kadaň


Poté, co pedagožky převzaly ocenění z rukou starosty a místostarosty, byl pro všechny přítomné učitele připraven kabaretní program, na kterém se podíleli herci divadla Klas a muzikanti ze ZUŠ Klementa Slavického.