Odpověď rady města na petici       z 5. 12. 2022

06.01.2023

Kompletní znění odpovědi na petici obyvatel ze dne 5. 12. 2022 proti záměru vybudování domu se zvláštním režimem a souvisejícímu stěhování provozoven.