Přijímací zkoušky na SŠ opět nově

11.01.2024

Jste rodiče dětí v 9. nebo v 5. třídě nebo jste přímo žáci těchto tříd a připravujete se na přijímačky na střední školu? Pak prosím zbystřete, protože od tohoto roku platí nová pravidla, která výrazně upravují termíny, organizaci a ve svém důsledku i rozhodnutí o tom, na jaké obory škol přihlášky podáte.

Proces přijímacích zkoušek na střední školy změnilo samo Ministerstvo školství a týká se jak letošních deváťáků, tak (v případě víceletých gymnázií) i páťáků.

Nejdůležitější změny jsou ve zkratce:

  • možnost podat až 3 přihlášky (dosud se podávaly pouze 2)
  • rodiče ztratili možnost rozhodnout o výběru školy až po úspěšném přijímacím řízení (nově o nastoupení na obor rozhoduje jejich pořadí uvedené v přihlášce v den podání)
  • změna termínů například při podávání přihlášky nebo zveřejnění výsledků apod.
  • zautomatizování algoritmu výběru oboru po uskutečnění testů z matematiky a českého jazyka

JAKÉ POŘADÍ ŠKOL ZVOLIT?

To je v podstatě nejdůležitější otázka letošních přijímaček. Dosud totiž nezáleželo na tom, jestli jste svou vysněnou školu uvedli v přihláškách na 1. nebo na 2. místě. To se ale letos mění. Své preference totiž děti (resp. jejich rodiče) budou uvádět už přímo na přihlášce - nejvýznamnější změnou je totiž posunutí rozhodnutí rodičů a uchazečů o tom, na jakou školu a obor chcete nastoupit (pořadí oborů škol), už na dobu podání přihlášky (1.-20. února). Toto rozhodnutí po 20. únoru již uchazeči ani rodiče nemohou v 1. kole přijímacího řízení změnit. Další významná změna se týká rozhodování o určení pořadí oborů škol na přihlášce. Pro nový systém výběru (automatický matematický algoritmus) budou zásadní tyto dva parametry: kombinace pořadí školy na přihlášce a bodového výsledku uchazeče při přijímacím řízení. Hlavním doporučením vedoucím k co největšímu naplnění zájmu uchazeče a rodiče je zvolit na 1. místo obor školy, který je pro vás na 1. místě zájmu (tzv. vysněná škola), na 2. místo uveďte obor, kam chcete být přijati, když se nedostanete na obor na prvním místě a na 3. místo uvedete obor, kam chcete být přijati, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru. A jak ovlivní druhý parametr bodový výsledek uchazeče při přijímacím řízení? Celkový bodový výsledek uchazeče bude vypočten z kritérií stanovených ředitelem školy. Povinně to budou body z testů z matematiky a českého jazyka a volitelně (na každé škole jinak) to mohou být body za vysvědčení, za úspěchy v soutěžích a olympiádách či za další různé aktivity důležité pro daný obor a školu.

Kde najdete další informace?

Informační web: https://www.prihlaskynastredni.cz/

CERMAT: https://cermat.cz/

Elektronický systém podávání přihlášek: www.dipsy.cz (bude zprovozněn v průběhu ledna 2024)

Stránky jednotlivých škol v Kadani:

Gymnázium Kadaň: https://www.gymka.cz/ a přijímací řízení: https://www.gymka.cz/prijimaci-rizeni/

SPŠS a OA Kadaň: https://www.sps-kadan.cz/

TGACV Kadaň: https://www.tgacv.cz/

Dny otevřených dveří:

10. ledna SPŠS a OA Kadaň

11. ledna od 14:00 do 17:00 Gymnázium Kadaň

13. ledna od 8:00 do 13:00 TGACV