Program Noci kostelů 2023

12.05.2023

Kompletní program Noci kostelů

19:45 - 19:55
Zastavení před komendou Johanitů, Tomáš Bernášek
Kadaň, děkanství při kostele Povýšení sv. Kříže

20:00 - 20:20
První komentovaná prohlídka sklepení
Kadaň, děkanství při kostele Povýšení sv. Kříže

20:40 - 21:00
Druhá komentovaná prohlídka sklepení
Kadaň, děkanství při kostele Povýšení sv. Kříže

celovečerní
Program pro rodiny s dětmi, táboráček, pohoštění
Kadaň, děkanství při kostele Povýšení sv. Kříže

19:00 - 21:00
Výstava grafik Jana Hrubého
Kadaň, kaple Růžencového bratrstva

23:50 - 00:00
Závěrečná modlitba a zakončení Noci kostelů
Kadaň, kaple Růžencového bratrstva

19:00 - 19:05
Zvonění na kostelní zvony, Kadaňští zvoníci
Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže

19:05 - 19:25
Čtení evangelia, slovo kněze na téma KŘEST, Josef Čermák
Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže

19:30 - 19:50
Vystoupení dětského pěveckého sboru DoNoty při Základní škole Rudolfa Koblice Kadaň, vede Jana Hieke
Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže

19:50 - 21:00
Zastav se ! :-)
Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže

21:05 - 21:25
Čtení evangelia, slovo kněze na téma KŘEST
Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže

21:30 - 21:50
Hudební vystoupení dua Evy Sítkové a Kolomana Zachara ze skupiny KEMP, Biblické písně - A. Dvořák
Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže

21:50 - 22:30
Zastav se podruhé ! :-)
Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže

22:35 - 22:45
Slam poetry na téma KŘEST Jan Losenický, starosta města
Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže

22:50 - 23:15
Vystoupení hudebního klubu Gymnázia Kadaň - RanDáL, vede Alenka Benešová
Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže

23:30 - 23:40
Závěrečná píseň sborů
Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže

23:40 - 23:50
Cítíš potřebu děkovat? Poděkuj. :-)
Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže

celovečerní
Zapal si svíčku.
Kadaň, kostel Povýšení sv. Kříže

18:00 - 18:15
Slovo kněze, sv. Jan Křtitel na nástropních malbách
Kadaň, kostel Stětí sv. Jana Křtitele

18:15 - 18:50
Pěvecké vystoupení smíšeného sboru ProRadost, vede Ivanka Hieková
Kadaň, kostel Stětí sv. Jana Křtitele

celovečerní
Nástin dějin křesťanské církve, manželé Janotovi
Kadaň, kostel sv. Petra a Pavla

celovečerní
Rozhovory o duchovních tématech
Kadaň, kostel sv. Petra a Pavla

celovečerní
J. A. Komenský - průřez životem a dílem
Kadaň, kostel sv. Petra a Pavla

celovečerní
Prohlídka kostela, výroba svíčky, chvála vody
Kadaň, kostel sv. Vavřince, Želina

20:00 - 20:20
Vystoupení dětského farního sboru, vede Denisa Svobodová
Kadaň, kostel Svaté Rodiny

22:10 - 22:30

Vystoupení sboru Kadaň zpívá, vede Jana Šílová, zakončení
Kadaň, kostel Svaté Rodiny

celovečerní
Prohlídka kostela, možnost promluvy s knězem
Kadaň, kostel Svaté Rodiny

celovečerní
Prohlídka kostela s překvapením, Alena Benešová a Petr Liebscher
Kadaň, kostel Zvěstování Panny Marie a 14 Svatých pomocníků

celovečerní
Volná prohlídka, zapálení svíčky za ukončení války na Ukrajině a za celosvětový mír, KorolVyacheslav
Kadaň, pravoslavný kostel Narození přesvaté Bohorodice