Soutěž o nejlepší květinovou výzdobu

12.06.2023

Kategorie:         1/ bytový dům         2/ rodinný dům

Pravidla soutěže:

 1. Do soutěže se může přihlásit majitel nebo nájemce bytu či domu, který se nachází na území města Kadaně a jeho částech ( Pokutice, Meziříčí, Tušimice, Bystřice, Úhošťany, Kadaňská Jeseň, Brodce, Zásada u Kadaně a Prunéřov) sám, nebo může být přihlášen do soutěže na návrh jiné osoby.
 2. Přihláška musí být podána pouze písemně, a to na oficiálním formuláři, který bude otištěn v Kadaňských novinách a dále bude k vyzvednutí v informačním centru na Mírovém náměstí v Kadani nebo na MěÚ v Kadani, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň, a to na informacích, na podatelně nebo přímo na odboru životního prostředí - kancelář č. 18.
 3. Termín odevzdání přihlášek - do 31.8. 2023 včetně, a to na podatelně MěÚ Kadaň nebo prostřednictvím pošty.
 4. Soutěže se nesmí zúčastnit pracovníci Městského úřadu v Kadani a osoby, jejichž profesní činnost je zaměřena na pěstování a prodej květin.

Termín soutěže:

 1. Podání přihlášky do 31. 8. 2022 včetně.
 2. Vyhodnocení přihlášek komisí ŽP MěÚ v Kadani v měsíci září 2022.
 3. Zveřejnění výherců ( Kadaňské noviny, písemně dopisem, kabelová televize) v září 2022.

Kritéria soutěže:

Hodnotit se bude nápaditost výzdoby, kvetení rostlin, péče o květinovou výzdobu, harmonie barev a celkový estetický dojem.

Ceny:

 1. místo 3.000,- Kč
 2. místo 2.000,- Kč
 3. místo 1.000,- Kč
 4. místo 500,- Kč
 5. místo 500,- Kč
 6. místo 500,- Kč
 7. místo 500,- Kč
 8. místo 500,- Kč
 9. místo 500,- Kč
 10. místo 500,-Kč