Tajemná Ilse Weiss

22.08.2023

Po pár marných pokusech o překlad, co je napsané na lístečku, který jsme našli v knize Egona Ervína Kische, jsme byli přesvědčeni o prví větě. Ilse Weiss bylo jméno. Pomocí internetu jsme zjistili, že Ilse Weiss chodila na gymnázium v Kadani a také že se narodila v roce 1923. Roku 1934/35 nastoupila na gymnázium, a proto jsme se rozhodli získat víc informací o této dívce.

Archiv má složky informací o různých obyvatelích v okrese Chomutov. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že se vydáme do našeho archivu v Kadani.

Sára Kubincová, Honza Pánek, Jonáš Johny Veselý, Tobiáš Pácal

Jakmile jsme dorazili do archivu, seznámili jsme se s místní archivářkou Michaelou Balášovou. Vysvětlili jsme si, co znamená archiv a jak funguje. Když jsme byli hotovi, přesunuli jsme se k našemu hlavnímu úkolu.

Podívali jsme se do záznamů z Gymnázia Kadaň a poté našli vysvědčení Ilse Weiss. Díky archivním materiálům jsme zjistili, že bydlela v dnes už neexistující ulici Brückengasse, v domě číslo 281. Dnes je tam jen volná louka na venčení psů. Jediné, co zbylo, je kamenný most.

Majda Kopicová, Filip Michal, Kristýna Melišíková, Jakub Demjan

V archivu nám paní archeoložka (Michaela Balášová je totiž i archeoložka - pozn. redakce) ukázala také velkou kroniku města Kadaně. Byla tlustá 11,5 cm a vážila 20 kg! Byla vyrobena v roce 1836, od té doby měla popsaných 574 stran z celkových asi tisíce. V půlce 20. století se lidé rozhodli, že ji nechtějí pořád tahat s sebou, místo toho se záznamy psaly do menších knih a kronik.

Paní archeoložka nás pak vzala do depozitáře. Dříve se tam místo místností s dokumenty nacházely cely pro odsouzence. V nich byly stále zabudované krby, do kterých se zevnitř nedalo přikládat. Přikládalo se zvenčí, aby se vězni nedostali k nebezpečným předmětům. Ve dveřích cel byla menší dírka, kterou kontrolovali vězně a dávali jim jídlo.

Zuzka Kubincová, Mína Dohnalová, Bořek Dohnal, Sebastian Škréta

Vězeňské cely....teď domov pro spousty knih.
Vězeňské cely....teď domov pro spousty knih.