Talent roku 2021 - nominovaní

10.02.2022

Přinášíme seznam nominovaných na titul Talent roku 2021. Přečtěte si, čím si nominaci zasloužili.

Nominace předkládají ředitelé škol, kam nominovaní žáci a studenti chodí.


Za Kadaňskou jedničku je navržená 

8.B Nikola Nováková

Po celou dobu školní docházky reprezentuje školu v četných soutěžích. Její úspěchy jsou v mnoha oblastech, od anglického jazyka, dějepis po sportovní soutěže. V tomto školním roce se např. umístila na 3. místě regionální dějepisné soutěže Chomutov 1421.

Mimo jiné ráda a ochotně pomáhá spolužákům, je bystrou a výbornou studentkou. 


 Rudolfa Koblice nominovala

Pavel Wildumetz

Pavel Wildumetz je žákem 5. ročníku Základní školy Rudolfa Koblice a dle našeho názoru je vhodným kandidátem na cenu Talent roku města Kadaně.

Pavel je od roku 2018 pravidelným účastníkem Logické olympiády, tedy soutěže pořádanou společností Mensa ČR. Největšího úspěchu dosáhl tento rok, když postoupil ze základního kola kategorie A do krajského kola mezi nejlepších 50 účastníků. Ve velmi vyrovnané konkurenci se umístil na konečném 5. místě.

V roce 2018 absolvoval vzdělávací soutěž Stroj na jedničky a ve své věkové kategorii se umístil celkově na 28. místě z celé ČR.

Ve školním roce 2019-2020 byl členem školního parlamentu.

Od první třídy, do které nastoupil o rok dříve na doporučení PPP, vyniká mezi svými vrstevníky úspěšností ve výuce a učiteli je vždy oporou. Mezi jeho přednosti patří analytické myšlení, všeobecný přehled, velká slovní zásoba a výřečnost.

Pavel je hráčem 5. třídy hokejového týmu SK Kadaň. Mezi jeho další aktivity patří jízda na horském kole, badminton, běh, pěší turistika, sjezdové lyžování.

Ve volném čase rád čte, miluje různé hlavolamy, Rubikovu kostku, IQ puzzle, jako samouk rád programuje, sleduje noční oblohu a zajímá se též o nerosty.


Sluníčková škola nominovala

Kevin Nguyen

Kevin Nguyen je nadaný chlapec, který je v současné době žákem 8. třídy. Po celou dosavadní školní docházku měl na vysvědčení vždy samé jedničky.

V roce 2021 se jako žák Sluníčkové školy zúčastnil biologické olympiády. Byl úspěšným řešitelem a na jaře 2021 reprezentoval naši školu v krajském kole. V konkurenci ostatních soutěžících obstál a skončil na krásném 6. místě.

Kevin je pilný a svědomitý žák, který při přípravě na tuto olympiádu odvedl spoustu práce. Bylo to o to náročnější, že na jaře 2021 nebyla možná prezenční výuka a podporu pedagogů měl pouze distanční. Přesto se snažil a zvládl se téměř samostatně výborně připravit.


 Na Podlesí navrhuje

Jakub Houdek, VIII. A

Jakub má výborné výsledky ve škole (od první třídy jen samé jedničky) a účast na školních a okresních kolech předmětových olympiád, ve školním roce 2020/21 2. místo v okresním kole a 8. místo v krajském kole zeměpisné olympiády.


ZŠ a MŠ při nemocnici nominovala

Libuše Dlouhá, 7. ročník

Libuška je velmi milá, šikovná dívka. Ve třídě je pracovitá, obětavá a pečlivá. Je oblíbená pro svou nekonfliktní povahu Učivo zvládá velmi dobře, na vysvědčení mívá vyznamenání. Nominaci si zasloužila svým vztahem k hudbě, velmi pěkně a ráda zpívá. Patří mezi nejlepší zpěváky naší školy. Zpěv, malování a vůbec veškerá tvůrčí činnost patří mezi její oblíbené činnosti.


Gymnázium Kadaň navrhuje

Adéla Houdková 

Adéla byla v minulém školním roce studentkou 6. ročníku osmiletého gymnázia. Dlouhodobě se její zájem profiluje o přírodovědné předměty, kde získává úspěchy v různých soutěžích. Ještě před uzavřením soutěží byla Adéla díky svému nadání a píli velmi úspěšná v individuálních soutěžích. Pravděpodobně první úspěch získala Adéla v roce 2016 2. místem v krajském kole zeměpisné olympiády. Další roky úspěchy následovaly. Např. v roce 2019 zvítězila v okresních kolech olympiády z chemie, matematiky, fyziky a zeměpisu porazila všech 20 vrstevníků i v biologické olympiádě (získala 1. místo). Navíc postoupila se svými dvěma spolužáky v soutěži YPEF (soutěž zaměřená na lesnictví) do krajského kola. V následujícím roce obsadila 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády, 5. místo v krajském kole biologické olympiády. V roce 2021 se Adéla opět dostala do krajského kola biologické olympiády, kde obsadila skvělé 8. místo. Na podzim stejného roku přišel další velký úspěch v ekologické olympiádě. Tým Honzy Beránka, Adély Houdkové a Františka Chyby obsadil tu nejcennější první příčku a s odstupem až 20 -30 bodů bodů ho následovaly týmy ze Schola Humanitas, Gymnázia Lovosice, Gymnázia Teplice... Vítězný návrh revitalizace kampusu zaujal i vedení univerzity, které ho možná částečně uvede v realitu.

Mimo tyto úspěchy je Adéla výbornou studentkou, která má od primy samé jedničky a je výborná při organizaci akcí školy, kde vždy nezištně a ráda pomáhá.

Zvláštní ocenění si zaslouží za svůj přístup v distanční výuce, kdy díky svému nadání pomáhala svým spolužákům v rámci vrstevnického učení a i díky ní, řada mladších spolužáků zvládla obtížné části přírodovědných předmětů.


Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie nominuje

Jan Jíra, 4. ročník

Dlouhodobě se zapojuje do pořádání školních akcí a prezentace školy na veřejnosti. Ve 2. i 3. ročníku studia prospěl s vyznamenáním.

Byl členem týmu žáků školy, který zvítězil v soutěži "Dobrá škola - Moderní škola 4.0", kterou pořádal Ústecký kraj pro školy se stavebním zaměřením. 1. místo získali za projekt "Uplatnění principů "Průmysl 4.0" v navrhování moderních staveb". Má významný podíl na zavádění 3D tisku při výuce na škole.


Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, středisko Kadaň navrhuje

Jolana Nemešová 

Jolana je žákyní třídy K2B, oboru vzdělání kadeřník. Po celou dobu studia je vzornou a pilnou studentkou, její průměrný prospěch se pohybuje mezi 1,2 - 1,6, patří tedy mezi nejlepší žákyně třídy i školy.

Je tichá, společenská a velmi spolehlivá žákyně. Umí však prezentovat i svůj názor a to i navzdory smýšlení většiny, pokud má pocit, že jejich názor není objektivní, či není pravdivý. Umí se zastat každého, komu je cokoliv vyčítáno neprávem a to velmi slušným a citlivým způsobem.

Vzhledem k tomu, že je starší než ostatní, měly spolužačky ze začátku problém pochopit její argumenty a důvody, pro které mnohdy nesouhlasila s jejich názory, ale postupem času si jí začaly vážit a vyhledávat ji právě pro její objektivní pohled na danou situaci. Je oporou i pro učitele, kteří v její třídě učí a to nejen pro její zájem o obor, ale i pro její pohled na důležitost vzdělání v životě člověka, proto by chtěla pokračovat ve studiu i po dokončení učebního oboru.