Tříkrálová sbírka - koledníci budou chodit celý víkend

03.01.2023

Tříkrálová sbírka bude letos v Kadani probíhat trochu jinak než v minulých letech. Samozřejmě budou chodit koledníci v pláštích, to se nezmění. Nově se s nimi ale budete moci potkat od pátku 6. ledna až do neděle 8. ledna. Nebuďte tedy překvapení, když na Vás zazvoní o víkendu.

Kadaňské charitě, která sbírku zajišťuje, se přihlásilo přes padesát skupin koledníků. Chodit nebudou jen v samotné Kadani, ale i v přilehlých obcích.

"Letos jsme samozřejmě připravili i tradiční Tříkrálové setkání v pátek 6. ledna od 15.00 hodin," řekla k tomu koordinátorka sbírky Denisa Svobodová s tím, že nebude chybět tradiční starostenský svařák ani kulturní vystoupení. 

"Z čeho ovšem máme letos velkou radost, je Tříkrálový koncert, který se podařilo připravit na neděli od 18.00 hodin do kostela Povýšení sv. Kříže," prozradila Denisa Svobodová. Je to letos poprvé a myslím, že je to opravdu skvělé." Na koncertu vystoupí čtyři sbory z Kadaně a Radonic.

Rozdělení výnosu sbírky

Výnos sbírky je rozdělen podle předem daného klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Kde vybrané peníze pomáhají?

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.