Výběrové řízení

23.01.2023

V Klášterci nad Ohří probíhá konkurz na ředitele či ředitelku základní školy

Město Klášterec nad Ohří vyhlásilo konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ Krátká. Přihlášku je možné odevzdat do 10. února 2023, předpokládaný nástup je 1. července 2023.

Pokud máte předpoklady pro práci ředitele školy, znáte problematiku řízení školství a školských předpisů a máte organizační a řídicí schopnosti daného typu školy, možná je to šance právě pro vás.

Písemně je třeba doložit mimo jiné přihlášku, strukturovaný životopis, doklad o pedagogické praxi či koncepci rozvoje školy. Písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením: "Konkurz ZŠ - neotvírat", a to buď osobně na podatelnu Městského úřadu Klášterce nad Ohří do 10.02.2023 do 12 hodin, nebo poštou na adresu: Městský úřad Klášterec nad Ohří, Odbor sociálních věcí, školství a sportu, nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří tak, aby byla doručena do 10.02.2023.

Odkaz na tiskovou zprávu, kde naleznete kompletní předpoklady a povinné přílohy:

https://www.klasterec.cz/kontakty/tiskove-zpravy/mesto-vyhlasilo-konkurzni-rizeni-na-reditele-reditelku-zs-kratka-2943cs.html