Začaly práce v ulici ČSA

05.04.2024

Začaly práce v ulici ČSA. Rekonstrukce plynovodu, na kterou naváže obnova povrchu ulice ČSA začne již 4. dubna. Práce budou rozděleny do 3 etap. Od 4. dubna bude zakázáno parkování v ul. Kpt. Jaroše v úseku od Löschnerova náměstí ke křižovatce ul. Kpt. Jaroše s Čsl. armády, v celé ul. Čsl. armády a v celé ul. Boženy Němcové. 

Práce začnou v rámci I. etapy v ul. Čsl. armády ve směru od ul. Jana Švermy (od pěší zóny) a budou probíhat za částečné uzavírky komunikace. Průjezd bude umožněn při snížené rychlosti 30 km/hod. V průběhu II. a III. etapy bude uzavřen dotčený úsek části ul. Kpt. Jaroše. Vjezd na náměstí (objízdná trasa) bude umožněn ul. Boženy Němcové, která bude obousměrná. Po celou dobu prací nebude průchod pěších omezen, v místech překopů budou umístěny přechodové lávky. Akce by měla být skončena do 28. června.