Zápis prvňáčků a dny otevřených dveří na ZŠ

03.03.2022

Zápis do 1. tříd základních škol v Kadani proběhne ve dnech 6. a 7. dubna od 13 do 17 hodin v budovách základních škol. Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti, kterým byl v minulém roce odložen začátek povinné školní docházky.

Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017 jsou stanoveny školské obvody základních škol. Zákonný zástupce není spádovostí vázán, může zvolit pro dítě i jinou školu podle své úvahy. V nespádové škole dítě nemá nárok na přijetí, tzn. přijato může být v případě volné kapacity. Povinnost přihlásit dítě k zápisu je dána školským zákonem. Porušení této povinnosti je klasifikováno jako přestupek, za který lze uložit pokutu.

Zápisy budou probíhat klasicky, za osobní účastí dětí a rodičů přímo ve škole. Sledujte webové stránky škol, kde bude v případě nepříznivé epidemické situace způsob zápisu upřesněn.

Některé školy také připravily Dny otevřených dveří. ZŠ Rudolfa Koblice připravila besedu s rodiči budoucích prvňáčků. Ta proběhne 10. března od 15.30 do 17.30 v prostorách školy.