Závěr projektu MAP3 ORP Kadaň a informační setkání Střelnici

28.11.2023

V pondělí 27.11.2023 se v kulturním zařízení Střelnice řešilo téma vzdělávání v území. Jednak zde proběhlo závěrečné jednání Řídícího výboru MAP3 ORP Kadaň, kde se schvalovaly všechny výstupy tohoto projektu, jednak se zde odehrávalo společné jednání všech pracovních skupin a Řídícího výboru a to z toho důvodu, že na programu bylo informativní setkání s výzkumníky ze společnosti PAQ RESEARCH, kteří si pro přítomné připravili informativně-diskusní vystoupení o výsledcích vzdělávání v tomto území.

Cílem bylo prezentovat aktuální výstupy šetření společnosti PAQ RESEARCH v našem ORP. Jednalo se jednak o tzv. mapu vzdělávání (s tou byli členové ŘV a PS seznámeni již v loňském roce) jednak o aktuální formu prezentace výstupů směrem k širší veřejnosti. Přítomné "domácí" aktéry mohlo těšit, že ORP Kadaň patří nejen v rámci našeho kraje, ale i v rámci celé republiky k územím, která dosahují lepších výsledků než kterých by vzhledem ke své socioekonomické zátěži, složení obyvatelstva a dalším parametrům mělo dosahovat.

Díky zastoupení takřka všech klíčových aktérů podílejících se na vzdělávání se rozvinula řada podnětných diskusí a jak členové pracovních skupin a řídícího výboru, tak přítomný zástupce PAQ Research odcházeli z jednání spokojeni.

MAP3 ORP Kadaň CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023128