Předchozí číslo: 10 (30. května)

Číslo na stáncích: 11 (13. června)

Příští číslo:  12 (27. června)

30. května od 7 do 17 hodin dojde k uzavření silnice č. 22512 vedoucí po koruně hráze vodního díla Nechranice z důvodu pohybu stavební techniky na vozovce. Objízdná trasa povede v tomto dni výjimečně pod hrází po obslužné komunikaci. Během zítřejší uzavírky bude na pravém poli bezpečnostního přelivu probíhat osazení provizorního hrazení, které...

Přečtěte si jako první, co je nového